علی آشام

بحث زود هنگام درباره قیمت فروش را نابود می کند

علی آشام

از کجا شروع شد

صحبتی از شما و اینکه چطور به اینجا رسیدید گذشته آینده، یا هرآنچه در ذهن دارید موفقیت شکست ایده ها صحبتی با مشتریان

از کجا شروع شد

صحبتی از شما و اینکه چطور به اینجا رسیدید گذشته آینده، یا هرآنچه در ذهن دارید موفقیت شکست ایده ها صحبتی با مشتریان

علی آشام

از کجا شروع شد

صحبتی از شما و اینکه چطور به اینجا رسیدید گذشته آینده، یا هرآنچه در ذهن دارید موفقیت شکست ایده ها صحبتی با مشتریان


پژوهش ها و تحقیقات

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی
عنوان پژوهشی تاریخ اتمام
بررسی بسته بندی مواد غذایی در ایران 1375/01/01
بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاریهای خارجی در منطقه آزاد قشم جهت توسعه صادرات 1380/01/01
شناسایی موانع صادرات غیر نفتی استان هرمزگان 1388/01/01
تدوین استراتژی توسعه تجارت خارجی استان هرمزگان 1388/01/01

افتخارات

  • عضو هیات علمی دانشگاه
  • مدرس رشته ی بازاریابی
  • رتبه 52 کنکور سراسری سال 1372
  • مجری کارشناس صدا و سیما
  • پژوهشگر حوزه بازار و تجارت
  • مدیر پروژه بازاریابی
  • مشاور بانکهای خصوصی و دولتی
  • مشاور بانکهای خصوصی و دولتی